4 điều khoản mở rộng thường gặp có trong bảo hiểm xe PVI

Ngoài các điều khoản cơ bản khi tham gia bảo hiểm vật chất xe PVI như bảo hiểm cho các trường hợp đâm, va, lật, đổ, mất cắp toàn bộ, chủ xe còn có thể mua thêm các điều khoản bổ sung để tăng cường khả năng bảo hiểm cho xe. Dưới đây là 4 loại điều khoản mở rộng (hay còn gọi là điều khoản bổ sung): ĐKMR 006 – Không tính khấu hao phụ tùng, vật tư thay mới Điều khoản có ý nghĩa khi xe ô tô…