Cách tính toán chi phí bảo hiểm xe PVI sao cho hiệu quả và tiết kiệm

Bài viết này có thể hướng dẫn người đọc về cách tính toán chi phí cho một chương trình bảo hiểm xe PVI. Bài viết có thể giới thiệu những yếu tố chính để tính toán giá, bao gồm loại xe, địa điểm sử dụng xe, lịch sử lái xe và nhiều yếu tố khác. Bài viết cũng có thể bàn luận về cách tiết kiệm chi phí cho bảo hiểm xe PVI và các biện pháp để giảm thiểu rủi ro. Tóm tắt Bảo hiểm xe PVI là một…

4 điều khoản mở rộng thường gặp có trong bảo hiểm xe PVI

Ngoài các điều khoản cơ bản khi tham gia bảo hiểm vật chất xe PVI như bảo hiểm cho các trường hợp đâm, va, lật, đổ, mất cắp toàn bộ, chủ xe còn có thể mua thêm các điều khoản bổ sung để tăng cường khả năng bảo hiểm cho xe. Dưới đây là 4 loại điều khoản mở rộng (hay còn gọi là điều khoản bổ sung): ĐKMR 006 – Không tính khấu hao phụ tùng, vật tư thay mới Điều khoản có ý nghĩa khi xe ô tô…