Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử: Xu thế trong thời đại kỹ thuật số

Ngày 15/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự (TNDS) của Chủ xe cơ giới và có hiệu lực từ ngày 01/3/2021. Theo đó Nghị định mới ban hành cho phép các DNBH và chủ xe cơ giới có thể sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử (GCNBH điện tử) ngoài GCNBH truyền thống như trước đây. “Việc sử dụng GCNBH điện tử đã mang đến những tiện lợi nhất định cho khách hàng. Thay…

PVI cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử

Bảo hiểm PVI cấp hơn 1.700 giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử; trong tuần đầu nghị định về bảo hiểm bắt buộc với xe cơ giới có hiệu lực. Đại diện Bảo hiểm PVI cho biết, doanh nghiệp này có doanh thu gần 1,5 tỷ đồng; tính từ ngày 1/3 – nay, sau khi Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính; về bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới có hiệu lực thi hành. Giấy chứng nhận bảo…